Home Thuốc Chống Nấm

Thuốc Chống Nấm

Các loại nấm gây bệnh có mặt ở khắp các môi trường và có thể xâm nhập cơ thể bằng nhiều cách khác nhau. Theo đó, các thuốc chống nấm tác động bằng cách tiêu diệt trực tiếp tế bào nấm hoặc ngăn chặn tế bào nấm phát triển.