Home Thuốc điều trị giảm tiểu cầu

Thuốc điều trị giảm tiểu cầu

Các thuốc phổ biến để điều trị giảm tiểu cầu bao gồm: corticosteroid, globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch (IVIg), Anti D imunolgobulin, Rituximab ( rituxan), thuốc đồng vận thụ cảm Thrombopoietin, kháng sinh.