Home Thuốc Điều Trị Nhiễm Trùng

Thuốc Điều Trị Nhiễm Trùng

Các bác sĩ thường điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn bằng kháng sinh – một loại thuốc có khả năng diệt vi khuẩn hoặc ngăn chặn chúng nhân lên.