Home Thuốc điều trị quá tải sắt

Thuốc điều trị quá tải sắt

Các thuốc dùng để điều trị quá tải sắt có thể dùng đường uống như deferiprone, deferiprox hoặc đường tiêm như deferioxamine. Tuy nhiên, khả năng đào thải sắt ra khỏi cơ thể của mỗi loại thuốc là khác nhau.