Home Thuốc Hormone Tăng Trưởng

Thuốc Hormone Tăng Trưởng

Hormone tăng trưởng có tên là Growth hormone (gọi tắt là hormone GH), còn được gọi là somatotropic hormone (SH) hoặc somatotropin. Hormone này do thùy trước tuyến yên tiết ra. Thuốc Hormone tăng trưởng là một trong những phương pháp được nhiều người lựa chọn để cải thiện chiều cao của mình. Phương pháp này cung cấp một lượng hormone GH cần thiết cho quá trình phát triển từ đó giúp đẩy nhanh sự phát triển của các xương dài và cải thiện chiều cao.