Home Thuốc Ung Thư Tử Cung

Thuốc Ung Thư Tử Cung

Có một số thuốc có hiệu quả trong điều trị ung thư cổ tử cung. Các thuốc được sử dụng phổ biến bao gồm cisplatin, carboplatin, paclitaxel, gemcitabine và vinorelbine. Các thuốc này có thể được sử dụng riêng, nhưng thường được cho dưới dạng phối hợp hai loại thuốc (kết hợp hai loại thuốc).